Publikovanie kresieb - publish of cartoons

23.09.2008 19:02

Všetky kreslené vtipy je možné publikovať, ale až po súhlase autora.

All cartoons possible to publish only with consent of author.