Všetky kreslené vtipy možno publikovať až po súhlase autora.
All cartoons possible to publish only with consent of author.
© Ľubomír Kotrha 2008
Všetky práva vyhradené - All rights reserved